Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:55:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 87 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 2