Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 10:43:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2