Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:54:28

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2