Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:52:58

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 2