Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Dnia 06-08-2021 godz. 11:50:33

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3