Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Dnia 06-08-2021 godz. 11:48:43

Poprawka 3

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2