Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Dnia 06-08-2021 godz. 11:48:05

Poprawka 2

Za: 3 Przeciw: 93 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2