Narzędzia:

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dnia 06-08-2021 godz. 11:46:13

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2