Narzędzia:

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dnia 06-08-2021 godz. 11:45:08

Poprawka 4

Za: 92 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2