Narzędzia:

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dnia 06-08-2021 godz. 11:44:00

Poprawka 1, 5, 6

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2