Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Dnia 06-08-2021 godz. 11:41:47

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 52 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 2