Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Dnia 06-08-2021 godz. 11:37:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2