Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:36:23

Poprawka 1-3

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4