Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:31:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3