Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:29:08

Poprawka 10

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2