Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:26:20

Poprawka 8

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3