Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:25:41

Poprawki 6, 7

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2