Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:23:37

Poprawka 3, 4

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3