Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:22:43

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2