Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Dnia 06-08-2021 godz. 11:18:14

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3