Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Dnia 06-08-2021 godz. 11:17:12

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2