Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Dnia 06-08-2021 godz. 11:16:44

Poprawka

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2