Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 06-08-2021 godz. 11:14:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3