Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Dnia 06-08-2021 godz. 11:13:11

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3