Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Dnia 06-08-2021 godz. 11:12:38

Poprawka

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2