Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Dnia 06-08-2021 godz. 11:11:00

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 2