Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:06:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2