Narzędzia:

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Dnia 06-08-2021 godz. 10:39:54

Poprawka 5

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3