Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

Dnia 06-08-2021 godz. 10:35:50

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 2