Narzędzia:

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Dnia 23-07-2021 godz. 15:38:37

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 51 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27