Narzędzia:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku

Dnia 23-07-2021 godz. 15:37:11

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 51 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 24