Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Dnia 23-07-2021 godz. 15:33:58

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 42 Nie głosowało: 2