Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 23-07-2021 godz. 15:32:25

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4