Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Dnia 23-07-2021 godz. 15:31:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3