Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Dnia 23-07-2021 godz. 15:27:20

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1