Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Dnia 23-07-2021 godz. 15:26:28

Poprawka 5

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2