Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Dnia 23-07-2021 godz. 15:25:46

Poprawka 3

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1