Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 15:21:54

Poprawka 6

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1