Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 15:21:15

Poprawka 4, 5, 8

Za: 97 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1