Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 15:20:23

Poprawka 3, 7

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2