Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 15:19:42

Poprawka 1

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2