Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Dnia 23-07-2021 godz. 15:17:50

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1