Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych

Dnia 23-07-2021 godz. 15:16:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2