Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 15:15:06

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2