Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 15:12:07

Poprawka 9-15

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1