Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 15:10:57

Poprawka 8

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2