Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 15:09:50

Poprawka 1-7

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2