Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Dnia 23-07-2021 godz. 15:07:28

Poprawka 8

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2