Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Dnia 23-07-2021 godz. 15:06:53

Poprawka 7

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1