Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Dnia 23-07-2021 godz. 15:06:13

Poprawka 6

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2